Om oss

Vår historia

I närmare 25 år har vi tillsammans med kunder, arbetsgivare och i egen regi försökt förbättra och förändra fastighetsbranschen. 

Genom åren har samverkan, utveckling och ständig förbättring av processer, arbetssätt och ledarskap varit i fokus. 

Med ett förflutet inom många sektorer inom bygg och fastighet, högt som lågt har vi skaffat oss goda kunskaper och arbetssätt för att effektivt bidra med ökad kvalite, säkerställda processer och smarta övergångar till framtida fastighetsförvaltning.

Bakgrund från alla skeden:

  • Projektering med fokus på ramhandlingar ur ett långsiktigt perspektiv
  • Byggprojektstyrning från ett beställarperspektiv
  • Installations och funktionsledning av entreprenader från ax till limpa
  • Digitalisering av fastigheter, stöttning samt genomförande.
  • Strategiska val för långsiktighet inom förvaltningsskedet
  • Ledarskap i linjeorganisationer med fokus på person och personligt ledarskap.
  • Processeffektivisering samt visualisering av arbetssätt och metoder.
  • Energieffektivisering i befintliga fastigheter, praktiskt såsom strategiskt.

Hur bidrar vi till en bättre fastighetsförvaltning

Genom ett standardiserat angreppsätt nås långsiktigt effektiva resultat

1. Statusinventering och målbild

Vi ser tillsammans över nuläget, sätter mål och jobbar sedan mot dessa.

2. Detaljeffektivisering och förändringsledning

Vi sätter detaljerna, effektiviserar och leder mot er framgång. Ständiga målet med att undvika suboptimering ligger i vårt DNA.

3. Tydlig överlämning, mätbara mål och uppföljning

Vi ser alltid till långsiktigheten i förvaltningsskedet där de framtida framgångarna är i fokus.